Відкриті дані

Документація та статут школи

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів, які навчаються

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

Річний звіт про діяльність закладу

Заходи щодо попередження булінгу

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі

Інформація про використання публічних коштів